החכמתי הרבה

גילה מתנה המקסימה נתנה משוב במתנה :) אחרי ההרצאה סודות הנדל"ן של ישראל