השכלתי

מה היה לשלמה רז לספר על ההרצאה סודות הנדל"ן בישראל?