מסקרן

מה שיתף הדר פנחס בסיום ההרצאה סודות הנדל"ן בישראל?